ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ


ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਚਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਰੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ”ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ’। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਰੇਲ ਤੇ ਪੰਜ ਪੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੁਿ ਕੇ ਸੰਮਤ ੧੭੨੧ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੌਣੇ ਕੁ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।