ਸੱਚ-ਖੰਡ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਸ਼ੀ੍ ਹਰਿਕਿ੍ਸ਼ਨ ਜੀ


ਸ਼ੀ੍ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਰਾਮਰਾਇ ਤੇ ਹਰਿਕਿ੍ਸ਼ਨ ਜੀ ਸਨ। ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚ-ਖੰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਸ਼ੀ੍ ਹਰਿਕਿ੍ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰਿਕਿ੍ਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ। ਸੰਮਤ ੧੭੧੮ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਗਏ।