ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਹਂਚੇ ਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾ ਬੈਠ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋਲੋ ਹਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਸੁਨਣ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਿਹਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੌਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਚਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਸੁਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਥਰ ਆਂਉਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਪਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਸ ਪਥਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜ ਵੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ।