ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ


ਬਾਸਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਨਗਰੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਕ ਦਿਨ ਸੀ੍ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰ_ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗ ਗਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀ੍ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ ਇਸ ਕਾਕੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ੨੨ ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ ੧੬੧੦ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਸੀ੍ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਸ਼ੀ੍ ਪਿ੍ਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸ਼ੀ੍ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੀ੍ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ।