ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ


ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਉਹ ਦੋੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਗਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਸੁਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੀਰ ਪੂਰੀ ਬਨਵਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਥ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਥ ਵਿਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋ ਖੂਨ ਡਿੱਗਣ ਲਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋ ਦੁਧ ਡਿੱਗਣ ਲਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਸਾਂ ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।