ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ


ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸੰਤ, ਸਾਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਚੀ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ੍ਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਉਤਰ ਦੀ ਚੋਥੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ੧੪ ਜੂਨ ੧੫੩੯ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਰਖਿਆ, ੭ ਸਤੰਬਰ ੧੫੩੯ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਗਏ।