ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਖੰਡਨ


ਜਦੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ਼ੜ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਉਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ